مطحنة جدول تناوب
  • هر گروه در جدول تناوبی، شامل یک ستون از جدول است و عنصرها در هر گروه جدول تناوبی دارای خواص مشابهی هستند. جدول تناوبی از هشت گروه اصلی تشکیل شده است که با نام‌های ۱، ۲ و ۱۳ تا ۱۸ شناخته می‌شوند. در ادامه، هر کدام از گروه های جدول تناوبی را بررسی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که به غیر از هشت گروه اصلی، گروه ۳ تا ۱۲ نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
blog.faradars
  • : 4.8/5
  • :
  • :9
  • جدول تناوبی - مدرسه شیمی